Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 พ.ค. 2567
ถึง
20 พ.ค. 2567
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1
20 ต.ค. 2566
ถึง
19 ธ.ค. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนการลา จำนวนการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
20 ต.ค. 2566
ถึง
19 ธ.ค. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
20 ต.ค. 2566
ถึง
19 ธ.ค. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนการลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานจ้าฃตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
20 ต.ค. 2566
ถึง
19 ธ.ค. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567
20 ต.ค. 2566
ถึง
19 ธ.ค. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
13 ก.พ. 2566
ถึง
08 ม.ค. 2567
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
09 ม.ค. 2566
ถึง
30 เม.ย. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
09 ม.ค. 2566
ถึง
30 เม.ย. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
09 ม.ค. 2566
ถึง
30 เม.ย. 2566
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การบรรจุและแต่งตั้ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th