Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 2566
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ค. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
18 พ.ค. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ แก้ไขปัญหาน้ำไหลช้าในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ต.พระอาจารย์
15 พ.ค. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค (ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
11 พ.ค. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.พระอาจารย์
28 เม.ย. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
05 เม.ย. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)
05 เม.ย. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
03 เม.ย. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามพระร่าชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการให้บริการตามภารกิจ (เดือน ต.ค. 2565-เดือน มี.ค. 2566)
09 มี.ค. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ “โครงการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพึง และบุคคลทีมีภาวะปัญหากลั้นปัสวะหรืออุจจาระไม่ได้”
06 มี.ค. 2566 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th