Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บึงพระอาจารย์
31 พ.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสภา อบต.พระอาจารย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2567
16 พ.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ “ช่วยกันเฝ้าระวังการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ”
07 พ.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราชบัยญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
26 เม.ย. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567 (ครั้งที่2)
05 เม.ย. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
03 เม.ย. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายงานผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 มี.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.พระอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 มี.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชาสัมพันธ์การรับฟังการประชุมสภา อบต.พระอาจารย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
07 มี.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ เปิดรับบริจาคขยะเพื่อตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลพระอาจารย์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th