Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานกระทู้/กระดานสนทนา
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 ก.ย. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ โครงการฟื้นฟูภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

29 ก.ย. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชุมวางแผนช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลพระอาจารย์ที่ได้รับความเดือนร้อน​จาก​พายุไต้ฝุ่นโนรู

22 ก.ย. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รับโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการของรัฐ

21 ก.ย. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ แจกถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์

15 ก.ย. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

06 ก.ย. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ นายกสายชล ทับเปลี่ยน และคณะผู้บริหารออกแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

11 ส.ค. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

25 ม.ค. 2565
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลความต้องการของประชาชนบรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

20 ต.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3

02 ก.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก 3R

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th