Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ม.ค. 2564
ถึง
05 ม.ค. 2564
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)
28 ธ.ค. 2563
ถึง
28 ธ.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลอง 22 องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
08 ธ.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ซอยร่วมใจพัฒนา
27 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563]
25 พ.ย. 2563
ถึง
02 ธ.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.60 เมตร หมู่ที่ 11 ซอยร่วมใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2563
ถึง
02 ธ.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.60 เมตร หมู่ที่ 11 ซอยร่วมใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ต.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านคลองหกวา ตำบลพระอาจารย์
22 ต.ค. 2563
ถึง
22 ต.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบตลอง 22 ฝั่งใต้ หมู่ที่ 3 บ้านบึงหลุมบัว ตำบลพระอาจารย์
19 ต.ค. 2563
ถึง
19 ต.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวและการประเมินการรับน้ำหนักของฐานรากอาคาร คสล. 2 ชั้น อบต.พระอาจารย์)
12 ต.ค. 2563
ถึง
19 ต.ค. 2563
นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านคลองหกวา ตำบลพระอาจารย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th