Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ “ช่วยกันเฝ้าระวังการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ”
07 พ.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราชบัยญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
05 เม.ย. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
03 เม.ย. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายงานผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 มี.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.พระอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
07 มี.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ เปิดรับบริจาคขยะเพื่อตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลพระอาจารย์
14 ก.พ. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประชุมเพื่อมอบแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ
07 ก.พ. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
22 ม.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
19 ม.ค. 2567 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : prajan2565@gmail.com
Powered By phra-arjan.go.th