Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.พ. 2563 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
07 ก.พ. 2563 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
20 ม.ค. 2563 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
06 ม.ค. 2563 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
22 พ.ย. 2562 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ แนวทางการเก็บภาษ๊ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
22 พ.ย. 2562 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ สรุปกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อจัดเก็บภาษี2563 อบตพระอาจารย์
04 ต.ค. 2562 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ ประกาศ เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ก.ย. 2562 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ การรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนและคำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก(ปรับปรุงครั้งที่1)
27 ก.พ. 2562 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง
22 ก.พ. 2562 นครนายก องครักษ์ อบต.พระอาจารย์ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ : 037 – 610560  โทรสาร : 037 – 610560 ต่อ 13     E-mail : 
admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th