Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 62


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     นานมาแล้วเข้าใจว่าเป็นสมัยกรุงศรี อายุตอนกลาง ในสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ มีบางตำนานได้กล่าวขานถึงสำนักพุทไธศวรรย์ ในอยุธยา ถึงความเกี่ยวพันธ์กันกับบึงพระอาจารย์ เพราะมีเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขมังเวทย์เก่งกล้าทางไสยศาสตร์เช่นกัน ในบึงพระอาจารย์ แห่งนี้ในสมัยนั้นเป็นบึงขนาดใหญ่ ได้มีพระอาจารย์ รูปหนึ่งได้มาพำนักอยู่ริมบึง เป็นอาจารย์ที่มีอาคม เก่งกล้าจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ผู้คนที่เลื่องใสศรัทธาได้พากันเอาลูกหลานมาฝากเป็นลูกศักย์ บางคนก็บวชเป็นเณร บางคนก็ยังไม่ทันบวชเป็นเณร ข่าวคราวเรื่องพระอาจารย์มีวิชาขมังเวทย์เป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศ จึงมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ ลูกศิษย์ก็ได้นำความมาแจ้งแก่พระอาจารย์ เหล่าบรรดาลูกศิษย์จึงพากันคะยั้นคะยอให้พระอาจารย์ แปลงกายให้เหล่าชาวบ้านที่ไม่เชื่อได้เห็นเป็นบุญตา พระอาจารย์ ทนลูกศิษย์อ้อนวอนไม่ไหว จึงตั้งใจจะแปลงกายเป็นจระเข้ให้ลูกศิษย์และพวกชาวบ้านได้เห็น วันต่อมาพระอาจารย์ จึงนัดลูกศิษย์และชาวบ้านมาชุมนุมกันที่ประกอบพิธีกรรมริมบึงก่อนที่พระอาจารย์ บริกรรมคาถาแปลงกาย พระอาจารย์ ได้ทำน้ำมนต์ไว้ 1 โถ และสั่งบรรดาลูกศิษย์ไว้ว่า ถ้าพระอาจารย์ บริกรรมคาถาเสร็จแล้ว พระอาจารย์จะลงไปในน้ำ เมื่อพระอาจารย์ โผล่ขึ้นมาร่างของพระอาจารย์จะกลายเป็นจระเข้ เมื่อลูกศิษย์และพวกชาวบ้านได้เห็นแล้ว ก็ขอให้เอาน้ำมนต์ที่เตรียมไว้ในโถรดลงที่ตัวจระเข้ให้หมดโถ จระเข้ก็จะกลับร่างเป็นพระอาจารย์เช่นเดิม สั่งเสร็จ พระอาจารย์ก็บริกรรมคาถาแล้วก็เดินลงไปในน้ำ เหล่าลูกศิษย์และชาวบ้านก็จ้องมองอย่างใจจดใจจ่อ ไม่นานนักก็เห็นจระเข้าตัวใหญ่ โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ และค่อยๆ คลานเข้ามาหาเหล่าลูกศิษย์และชาวบ้านพวกชาวบ้านและลูกศิษย์บางคนก็มีสติสมาธิ บางคนก็ขาดสติสมาธิ ด้วยความกลั้ว ตกใจวิ่งกันชุลมุน ไปชนโต๊ะตั้งน้ำมนต์ของพระอาจารย์ หกแตกกระจาย เมื่อศิษย์บางคนที่ตั้งสติได้แต่ก็ไม่มีน้ำมนต์ที่จะรดร่างจระเข้ เหล่าศิษย์ก็จนปัญญา เพราะยังไม่มีใคร ได้ร่ำเรียนมนต์คาถาบทนี้เลย ในที่สุดพระอาจารย์ ก็ไม่สามารถจะกลับร่างเป็นพระอาจารย์ ได้จึงจำใจลงไปอยู่ในบึงน้ำใหญ่แห่งนี้และได้แสดงปาฏิหารให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้ เห็นเป็นจระเข้ใหญ่ลอยอยู่ในบึงนี้เป็นเนื่องๆบึ่งนี้จึงได้ชื่อว่า บึงพระอาจารย์ ตั้งแต่นั้นมา

หมายเหตุ
     ต่อมาทางราชการได้มาบูรณะเมื่อปี 2542 โดยตั้งซื่อเป็นทางการว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บึงพระอาจารย์ 
     เมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 มี การนำน้ำในบึงนี้ไปทำพิธีสรงบูรธาภิเษก (พิธีรดน้ำพระเศียร ในงานราชาภิเษก หรือ พระราชพิธีอื่นๆ)
     เมื่อคราว 25 พุทธศตวรรษ ก็ได้นำดินในที่แห่งนี้ไปเข้าพิธีปลุกเสกด้วย
     ในปี 2542 ได้มีการนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์ทำน้ำพุทธมนต์ทูลเกล้าฯถวาย ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชม พรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 
โทรศัพท์ :
037-610559  โทรสาร : 037-610559  กองคลัง 086-7802324 สำนักงานปลัด 085-0422553

E-mail : admin@phra-arjan.go.th
Powered By phra-arjan.go.th