Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวสารงานบุคคล อปท.
ฐานข้อมูลตลาด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA 65
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน อบต.พระอาจารย์ ปี 2566
E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  ซึ่งมี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลอง 22
           จะปิดการรับสมัครนักเรียนใน วันที่ 10  มิถุนายน 2566  ดังนั้น ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้นำบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี 11 เดือน
 ให้มาสมัครก่อนวันปิดรับสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ห้อง กองการศึกษา ชั้น 2     ได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน  2566 ในวันและเวลาทำการ
           หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 094-5537788 , 084-7204603, 095-1347243  หรือ Line กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566