ไฟไหม้ต้นคริสต์มาสหน้าสตูดิโอฟ็อกซ
เกิดเหตุไฟไหม้ต้นคริสต์มาสหน้าสตูดิโอของสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที
ย้อนประวัติ "สมเด็จช่วง"
ย้อนประวัติ "สมเด็จช่วง" หรือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปา